Spring naar de inhoud
Filter icon Filter

Whistleblowing Beleid

Whistleblowers-Beleid bij Ebro Foods

Bij Ebro Foods omarmen we een cultuur van integriteit en verantwoording.

We streven naar ethisch gedrag en open communicatie in al onze bedrijfsactiviteiten.

Ons Whistleblowers-kanaal vormt een essentiële pijler van deze toewijding.

We nodigen iedereen die betrokken is bij Ebro Foods, waaronder medewerkers, partners, leveranciers en andere belanghebbenden, uit om mogelijke schendingen van wetten, regelgeving, beleidslijnen of ethische normen te melden.

Het Whistleblowers-kanaal fungeert als een veilige haven voor vertrouwelijke meldingen met betrekking tot zorgen, klachten of mogelijke misstanden, zoals fraude, wangedrag, corruptie of gedrag dat in strijd is met onze gedeelde waarden.

Het is opgezet om een omgeving te bieden waarin melders zonder angst voor vergelding hun bezorgdheden kunnen uiten.

Vertrouwelijkheid

Dit impliceert dat de identiteit van de melder onder geen enkele omstandigheid bekendgemaakt mag worden aan anderen dan de meldingsbeheerders, tenzij de melder daar expliciet en vrijwillig toestemming voor geeft.

Deze regel is ook van toepassing op alle andere informatie die direct of indirect tot de identificatie van de melder kan leiden.

Het kanaal is zorgvuldig opgezet met aandacht voor het ontwerp, de implementatie en het beheer, om de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en eventuele genoemde derden in de melding te waarborgen en onbevoegde toegang tot deze informatie te voorkomen.

Alle meldingen die via het Whistleblowers-kanaal worden ingediend, worden verwerkt volgens de Europese Verordening 2016/679, ook wel bekend als de “AVG” (GDPR), en de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Verbod op represailles

Bij Ebro Foods nemen we elke melding serieus en tolereren we geen vorm van vergelding of represailles tegen degenen die te goeder trouw meldingen indienen.

We zijn vastberaden om ervoor te zorgen dat degenen die zich uitspreken beschermd zijn tegen negatieve consequenties.

Onderzoek en Actie

Elke melding wordt grondig onderzocht binnen Ebro Foods.

Indien nodig worden passende maatregelen genomen om de situatie aan te pakken en herhaling te voorkomen.

We streven naar rechtvaardigheid en integriteit in al onze activiteiten.

Het Indienen van een Melding

Om een melding in te dienen, nodigen we u uit om gebruik te maken van ons speciale Whistleblowers-kanaal.

U kunt hier klikken: Whistleblowers-kanaal

 

Wat er gebeurt na de melding

  1. Binnen 7 dagen na de melding ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  2. De meldingsbeheerder zorgt voor een zorgvuldige opvolging van de melding.
  3. U ontvangt binnen 3 maanden na de ontvangstbevestiging feedback over de geplande opvolgingsmaatregelen en de redenen daarvoor.

Belangrijk!

 Gelieve er rekening mee te houden dat het interne meldingskanaal niet hetzelfde is als het systeem voor klachtenregistratie.

Zin in weetjes, inspiratie én kortingen?

Met de Bosto nieuwsbrief en receptenmail weet je voortaan alles over rijst, granen en gezonde voeding. Je hoeft bovendien nooit meer na te denken over welk rijstgerecht je op tafel wilt toveren. Handig, toch? En je krijgt er soms nog kortingen bij ook! Schrijf je snel in!